QĐ ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của Sở Tài chính năm 2021

Đăng ngày 26 - 01 - 2021
100%

QĐ ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của Sở Tài chính năm 2021

QĐ số 32/QĐ-STC ngày 25/01/2021 về ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của Sở Tài chính năm 2021: KH kiểm soát TTHC.pdf

 

 

 

Tin mới nhất

Quyết định 314/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 về công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải...(28/02/2023 12:56 CH)

Quyết định 334/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 về việc công nhận danh hiệu Đơn vị học tập năm 2022(22/02/2023 12:58 CH)

Kế hoạch số 07/KH-STC ngày 07/02/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023(08/02/2023 8:58 SA)

Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Hưng Yên(28/09/2018 9:45 SA)

Danh mục, nội dung các Thủ tục hành chính của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên(01/03/2017 9:34 SA)

°
815 người đang online