Lĩnh vực: Quản lý giá

Đăng ngày 26 - 10 - 2012
100%

1. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (đối với các dự án liên huyện).

2. Xác định giá đất

3. Xác định giá thuê đất

4. Phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

5. Thẩm định phương án giá

6. Thủ tục Quyết định giá

7. Thủ tục kê khai giá lần đầu

8. Thủ tục kê khai lại giá

9. Thủ tục hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch UBND

10. Thủ tục hiệp thương giá đề nghị của cả hai bên mua và bên bán

11. Thủ tục hiệp thương giá do bên bán đề nghị

12. Thủ tục hiệp thương giá do bên mua đề nghị

13. Thủ tục điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá

14. Thủ tục đăng ký giá của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty cổ phần, Công ty TNHH có trên 50% vốn chủ sở hữu nhà nước trong vốn điều lệ doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Quyết định 314/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 về công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải...(28/02/2023 12:56 CH)

Quyết định 334/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 về việc công nhận danh hiệu Đơn vị học tập năm 2022(22/02/2023 12:58 CH)

Kế hoạch số 07/KH-STC ngày 07/02/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023(08/02/2023 8:58 SA)

QĐ ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện...(26/01/2021 11:41 CH)

Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Hưng Yên(28/09/2018 9:45 SA)

°
647 người đang online