Lĩnh vực: Quản lý giá

Đăng ngày 26 - 10 - 2012
100%

1. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (đối với các dự án liên huyện).

2. Xác định giá đất

3. Xác định giá thuê đất

4. Phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

5. Thẩm định phương án giá

6. Thủ tục Quyết định giá

7. Thủ tục kê khai giá lần đầu

8. Thủ tục kê khai lại giá

9. Thủ tục hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch UBND

10. Thủ tục hiệp thương giá đề nghị của cả hai bên mua và bên bán

11. Thủ tục hiệp thương giá do bên bán đề nghị

12. Thủ tục hiệp thương giá do bên mua đề nghị

13. Thủ tục điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá

14. Thủ tục đăng ký giá của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty cổ phần, Công ty TNHH có trên 50% vốn chủ sở hữu nhà nước trong vốn điều lệ doanh nghiệp.

Tin mới nhất

QĐ ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện...(26/01/2021 11:41 CH)

Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Hưng Yên(28/09/2018 9:45 SA)

Danh mục, nội dung các Thủ tục hành chính của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên(01/03/2017 9:34 SA)

Lĩnh vực: Thanh tra - Kiểm tra(26/10/2012 3:53 CH)

Lĩnh vực: Quản lý công sản(26/10/2012 3:53 CH)

°
837 người đang online