Lĩnh vực: Thanh tra - Kiểm tra

Đăng ngày 26 - 10 - 2012
100%

1. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

3. Thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo

4. Thủ tục tiếp dân

5. Thủ tục xử lý đơn thư

Tin mới nhất

Quyết định 314/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 về công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải...(28/02/2023 12:56 CH)

Quyết định 334/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 về việc công nhận danh hiệu Đơn vị học tập năm 2022(22/02/2023 12:58 CH)

Kế hoạch số 07/KH-STC ngày 07/02/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023(08/02/2023 8:58 SA)

QĐ ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện...(26/01/2021 11:41 CH)

Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Hưng Yên(28/09/2018 9:45 SA)

°
912 người đang online