Công văn số: 698/STC-THTK ngày 06/12/2013 của Sở Tài chính Hưng Yên

Đăng ngày 06 - 12 - 2013
100%

Công văn gửi UBND các huyện, thành phố và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố về việc mở các kỳ kế toán của niên độ ngân sách năm 2014 trên hệ thống TABMIS. Công văn này gửi kèm theo văn bản số 3528/BTC-NSNN ngày 23/03/2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn biểu mẫu thể hiện dự toán ngân sách để nhập vào tabmis và Quyết định số 795/QĐ-KBNN ngày 07/12/2011 của Tổng giám đốc KBNN về việc ban hành Quy trình mở, đóng kỳ kế toán trên hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Xem chi tiết công văn, Tại đây!

Tin mới nhất

Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm(10/01/2023 4:37 CH)

Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên(26/12/2017 1:59 CH)

Kế hoạch số: 235/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên (13/10/2016 9:32 SA)

Công văn số 339/STC-THTK về việc đăng ký triển khai ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư và BQL...(08/07/2015 4:12 CH)

Mẫu đăng ký triển khai phần mềm Kế toán chủ đầu tư và Ban quản lý dự án(11/06/2014 4:08 CH)

°
434 người đang online