Kế hoạch số: 235/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 13 - 10 - 2016
100%

Triển khai thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 của tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm(10/01/2023 4:37 CH)

Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên(26/12/2017 1:59 CH)

Công văn số 339/STC-THTK về việc đăng ký triển khai ứng dụng phần mềm kế toán chủ đầu tư và BQL...(08/07/2015 4:12 CH)

Mẫu đăng ký triển khai phần mềm Kế toán chủ đầu tư và Ban quản lý dự án(11/06/2014 4:08 CH)

Công văn số: 711/STC-THTK ngày 13/12/2013 của Sở Tài chính Hưng Yên(13/12/2013 4:02 CH)

°
515 người đang online