Triển khai thực hiện Đề án phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đăng ngày 27 - 07 - 2023
100%

Triển khai thực hiện Đề án phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 20/7/2023, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1506/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án “Phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nguồn hình ảnh: từ Internet

Theo đánh giá của đề án: Tiềm năng điện mặt trời mái nhà tỉnh Hưng Yên được đánh giá là khá cao với tổng công suất điện mặt trời mái nhà là 7.459,5 MWp và sản lượng điện mặt trời mái nhà là 7.636.572 MWh/năm. Trong tổng tiềm năng điện mặt trời mái nhà, khu vực Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp chiếm khoảng 71% trong khi khu vực dân cư, cơ quan công sở, hành chính, trường học, bệnh viện, khách sạn, dịch vụ chiếm khoảng 29%.

Để có thể khai thác hiệu quả điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh thì cần có Phương hướng phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các định hướng của Trung ương nói chung và của ngành điện nói riêng về phát triển điện mặt trời mái nhà.

- Mục tiêu của đề án:

+ Phát triển năng lương nói chung, năng lượng điện mặt trời nói riêng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời đảm bảo năng lượng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

+ Thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng công bằng gắn với hiện đại hóa sản xuất, xây dựng lưới điện thông minh, quản trị hệ thống điện tiên tiến, phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh, giảm phát thải, phát triển khoa học công nghệ của thế giới

+ Hình thành hệ sinh thái năng lượng tổng thể dựa trên năng lượng tái tạo, năng lượng mới, sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả

- Các giải pháp thực hiện đề án:

+ Giải pháp về quản lý

Các ngành, các cấp thực hiện thống nhất quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với Nghị quyết số 55-NQ/TW, Kế hoạch của tỉnh và phù hợp với yêu cầu thực tế. Tham mưu, đề xuất huy động mọi nguồn vốn đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà theo từng năm, từng giai đoạn.

Tổ chức xây dựng Kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư phát triển điện mặt trời và được điều chỉnh phù hợp với các nghiên cứu đánh giá khả năng giải tỏa công suất của lưới điện trong từng thời kỳ.

Cơ quan quản lý nhà nước xây dựng chương trình, kế hoạch lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho các cơ quan công sở, hành chính, trường học, trung tâm y tế, bệnh viện bằng nguồn vốn đầu tư công hoặc chi thường xuyên hằng năm và/hoặc nguồn quỹ đầu tư nước ngoài.

Xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất chặt chẽ giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, thẩm định, cấp phép xây dựng, giám sát hoạt động đầu tư điện mặt trời mái nhà.

Tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực đầu tư phát triển điện mặt trời, công khai các kết quả đánh giá tiềm năng điện mặt trời tại tỉnh để nhà đầu tư, người dân thuận lợi trong quá trình đầu tư lắp đặt.

Cần đẩy mạnh hơn nữa quy trình đầu tư, thủ tục đấu nối, các lưu ý kỹ thuật khi đấu nối điện mặt trời để đơn giản, dễ hiểu và tiết kiệm tối đa thời gian cho nhà đầu tư. Cung cấp các dịch vụ đăng ký đấu nối điện mặt trời trực tuyến. Khuyến khích và hỗ trợ phát triển các dịch vụ khoa học công nghệ và các tổ chức tư vấn trong lĩnh vực phát triển công nghệ điện năng lượng mặt trời và đánh giá tác động môi trường.

Cập nhật quy định, giải pháp về quản lý, thu gom, xử lý chất thải tấm quang điện theo quy định của cấp có thẩm quyền để xây dựng giải pháp đảm bảo phù hợp với điều kiện của tỉnh và theo quy định của pháp luật về môi trường; các tổ chức, cá nhân thực hiện xử lý các tấm quang điện và các thiết bị liên quan đến hệ thống điện mặt trời mái nhà theo quy định về xử lý chất thải nguy hại.

+ Giải pháp cho hộ gia đình

Đơn giản hóa quy trình đầu tư, đấu nối giúp tiết kiệm thời gian cho các hộ gia đình bằng cách tinh gọn các bước, các thủ tục giấy tờ liên quan, cung cấp các dịch vụ đăng ký đấu nối điện mặt trời trực tuyến.

Các cơ quan quản lý cập nhật thông tin, theo dõi các hướng dẫn và chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương đối với lĩnh vực điện mặt trời. Tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức, giới thiệu sản phẩm đến các cán bộ nhân viên thuộc các cơ quan cấp quản lý để phổ biến cụ thể tới người dân nhằm đảm bảo sự đồng thuận và tạo điều kiện cho người dân được hưởng các ưu đãi từ các dự án năng lượng tái tạo

+ Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà được hưởng các hỗ trợ về lãi suất vay vốn theo quy định.

Tranh thủ các nguồn vốn tài trợ ODA, phi chính phủ nước ngoài để nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và các hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà.

+ Giải pháp lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà cho trụ sở cơ quan tỉnh, các sở, ban, ngành, trường THPT, bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, cấp huyện.

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà: trụ sở cơ quan Đảng, UBND huyện, thị xã, thành phố; trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; các trường học (mầm non, tiểu học, THCS).

Nguồn vốn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đầu tư cho các Trường đại học, Cao đẳng, các Bệnh viện thuộc Bộ, ngành quản lý.

Về triển khai thực hiện đề án: Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện. Sở Tài chính có nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho các đơn vị hành chính, giao dục, bệnh viện, … theo từng giai đoạn cụ thể của đề án, đảm bảo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định hiện hành.

Danh mục các đơn vị lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, số lượng (hệ thống) và công suất (kWp) lắp đặt cho giai đoạn 2023-2030 và giai đoạn 2031-2045 theo Phụ lục Phân kỳ đầu tư, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tỉnh sử dụng ngân sách địa phương.

Đính kèm Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 20/7/2033 của UBND tỉnh Hưng YênQuyet dinh 1506.pdf

 

Tin mới nhất

Những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022(28/07/2023 9:28 SA)

Chào mừng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và ngày...(28/04/2023 3:34 CH)

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng...(12/07/2019 2:09 CH)

Hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020(03/04/2019 3:03 CH)

Hội nghị trực tuyến Ngành Tài chính (19/07/2018 9:54 SA)

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.(19/01/2018 10:26 SA)

Hội nghị cán bộ công chức, người lao động Sở Tài chính Hưng Yên năm 2018(19/01/2018 11:00 SA)

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên kiểm tra, động viên công tác khóa sổ cuối năm ngân sách 2017 tại Sở Tài...(30/12/2017 11:15 SA)

(05/12/2017 8:40 SA)

Kỷ niệm 87 năm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 (20/10/1930 - 20/10/2017)(20/10/2017 4:08 CH)

°
128 người đang online