Hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 03 - 04 - 2019
100%

Ngày 15/03/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 -2020.

Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chươgn trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 quy định tại Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đọa 2016-2020. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện Chương trình và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí để thiết kế, xây dựng bộ công cụ tra cứu, các gói thông tin sở hữu trí tuệ chuyên ngành; xây dựng và triển khai mô hình quản lý và phát triển tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ như sau:

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí;

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí dựa trên cơ sở khả năng thu của đơn vị (không quá 70%);

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp và các tổ chức khác: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/05/2019.

Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15-3-2019.

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng...(12/07/2019 2:09 CH)

Hội nghị trực tuyến Ngành Tài chính (19/07/2018 9:54 SA)

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.(19/01/2018 10:26 SA)

Hội nghị cán bộ công chức, người lao động Sở Tài chính Hưng Yên năm 2018(19/01/2018 11:00 SA)

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên kiểm tra, động viên công tác khóa sổ cuối năm ngân sách 2017 tại Sở Tài...(30/12/2017 11:15 SA)

°
322 người đang online