Hội nghị trực tuyến Ngành Tài chính

Đăng ngày 19 - 07 - 2018
100%

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Tài chính

Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2018, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Tài chính. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Bộ, ban, ngành trung ương và địa phương. Về phía Bộ Tài chính có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, các đồng chí Thứ trưởng cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị

Tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên tham dự hội nghị, cùng dự có Giám đốc, các Phó giám đốc và Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng, các Phó cục trưởng và Trường phòng quản lý, nghiệp vụ Cục thuế tỉnh; Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hưng Yên;

Tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh tỉnh ủy viên,

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên tham dự hội nghị

Nhiệm vụ Tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018, được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục tiến triển tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao hơn mục tiêu kế hoạch (6,7%) và là mức cao nhất so với cùng kỳ 8 năm gần đây. Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đến hết tháng 6 ước đạt 651,7 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% so với dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: thu dầu thô đạt 82,4% dự toán, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 54,9% dự toán, thu nội địa đạt 47,6% dự toán. Chi ngân sách nhà nước ước đạt 649,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 32,5% dự toán, tăng 42%, chi trả nợ lãi đạt 52,7% dự toán, tăng 6%; chi thường xuyên đạt 48,5% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Đối với tỉnh Hưng Yên, tính đến 30/06/2018 tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 5.585 tỷ đồng, đạt  46,5 % so kế hoạch và tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa đạt 4.106 tỷ đồng, đạt 47,9 % so với dự toán HĐND giao và tăng 12 % so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.480 tỷ đồng (trong đó hoàn thuế giá trị gia tăng 984 tỷ đồng), đạt 43% so với dự toán HĐND giao và đạt 93% so với cùng kỳ;

Số thực hiện 6 tháng đầu năm so với dự toán HĐND tỉnh giao: Có 7/14 khoản thu, sắc thuế thu đạt từ 50% dự toán trở lên, trong đó có một sso khoản thu đạt cao như: Thu tiền sử dụng đất 88,5%; Thuế bảo vệ môi trường 66,4%; Tiền thuê đất 75,6%,... Có 7/14 khoản thu, sắc thuế đạt dười 50% dự toán, trong đó có một số khoản thu đạt thấp như: Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 32,8%, Thu từ khu vực DNNN trung ương 41,2%.

Tổng chi ngân sách địa phương đến 30/6/2017 là 4.163 tỷ đồng, đạt 46,2% so với kế hoạch giao, trong đó: Chi đầu tư phát triển là 1.451 tỷ đồng, đạt 54,7% so với kế hoạch; Chi thường xuyên là 2.701 tỷ đồng (ngân sách cấp tỉnh 1.109 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 1.218 tỷ đồng, ngân sách cấp xã 374 tỷ đồng), bằng 44,5% kế hoạch giao. Chi ngân sách địa phương đã đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đầu năm, các nhiệm vụ kinh tế, chính trị cảu địa phương và các nhiệm vụ của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; Chị thị số 18-CT/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, với quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ngay từ đầu năm với nhiều giải pháp đồng bộ, công khai, công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; đã động viên được các tổ chức, cá nhân cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, tích cực sản xuất kinh doanh và chấp hành thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đúng quy định, các nhiệm vụ thu, chi ngân sách cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.  

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của toàn ngành Tài chính thời gian qua. Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Tài chính cần làm tốt hơn nữa trong việc thu ngân sách nhà nước, có biện pháp khắc phục những tồn tại, tăng cường chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, Bộ Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cấp, các địa phương tập trung phấn đấu thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra, điều hành thu chi ngân sách chặt chẽ, quản lý, điều hành giá cả phù hợp cung cầu thị trường, góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành Tài chính để làm tốt công tác cổ phần hóa và cải cách doanh nghiệp Nhà nước. Quan tâm phát triển ổn định thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, tiền tệ trong thời đại công nghệ 4.0.

 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thay mặt cán bộ, công chức ngành Tài chính cảm ơn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các địa phương. Ngành Tài chính tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ý kiến tham gia đóng góp của các địa phương tại Hội nghị, sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, Ngành, các địa phương để làm tốt hơn nữa công tác thu, chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2018.

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng...(12/07/2019 2:09 CH)

Hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020(03/04/2019 3:03 CH)

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.(19/01/2018 10:26 SA)

Hội nghị cán bộ công chức, người lao động Sở Tài chính Hưng Yên năm 2018(19/01/2018 11:00 SA)

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên kiểm tra, động viên công tác khóa sổ cuối năm ngân sách 2017 tại Sở Tài...(30/12/2017 11:15 SA)

°
388 người đang online