Quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số Ngành Tài chính

Đăng ngày 03 - 03 - 2020
100%

Ứng dụng Quản trị truyền tin và ứng dụng Trao đổi thông tin

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công văn số 464/STC-VP ngày 24/5/2021 về góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện cung cấp dịch vụ công...(25/05/2021 10:32 SA)

  Công văn số 382/STC-VP ngày 07/5/2021 về cung cấp danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp lên trực...(08/05/2021 10:29 SA)

  Công văn số 370/STC-VP ngày 04/5/2021 về cung cấp danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp lên trực...(05/05/2021 10:34 SA)

  Kế hoạch số 12/KH-STC ngày 11/3/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin Sở Tài chính năm 2021(12/03/2021 10:23 SA)

  Công văn số 1038/STC-THTK ngày 08/11/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên(08/11/2018 2:48 CH)

  °
  437 người đang online