Quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số Ngành Tài chính

Đăng ngày 03 - 03 - 2020
100%

Ứng dụng Quản trị truyền tin và ứng dụng Trao đổi thông tin

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định số 269/QĐ-STC ngày 15/11/2022 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp...(16/11/2022 3:38 CH)

  Quyết định số 228/QĐ-STC ngày 01/11/2022 về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở...(02/11/2022 3:34 CH)

  Công văn số 4878/BTTTT-CĐSQG V/v phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2020(07/10/2022 7:44 SA)

  Quyết định số 165/QĐ-STC ngày 07/7/2022 về việc ban hành Quy định định trao đổi, xử lý, lưu trữ...(08/07/2022 3:31 CH)

  Kế hoạch số 39/KH-STC ngày 10/6/2022 về việc phát động phong trào thi đua “Hưng Yên đẩy mạnh thực...(11/06/2022 3:27 CH)

  °
  834 người đang online