Quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số Ngành Tài chính

Đăng ngày 03 - 03 - 2020
100%

Ứng dụng Quản trị truyền tin và ứng dụng Trao đổi thông tin

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân(19/05/2023 2:05 CH)

  Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm(10/01/2023 4:37 CH)

  Công văn số 464/STC-VP ngày 24/5/2021 về góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện cung cấp dịch vụ công...(25/05/2021 10:32 SA)

  Công văn số 382/STC-VP ngày 07/5/2021 về cung cấp danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp lên trực...(08/05/2021 10:29 SA)

  Công văn số 370/STC-VP ngày 04/5/2021 về cung cấp danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp lên trực...(05/05/2021 10:34 SA)

  Kế hoạch số 12/KH-STC ngày 11/3/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin Sở Tài chính năm 2021(12/03/2021 10:23 SA)

  Công văn số 1038/STC-THTK ngày 08/11/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên(08/11/2018 2:48 CH)

  Phụ biểu nhu cầu đăng ký tập huấn, nâng cấp phần mềm Kế toán HCSN DAS10 và QLTS công DAS(06/07/2018 9:16 SA)

  Công văn số 591/STC-THTK ngày 04/7/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên(04/07/2018 8:43 SA)

  Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên(26/12/2017 1:59 CH)

  °
  20 người đang online