Quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số Ngành Tài chính

Đăng ngày 03 - 03 - 2020
100%

Ứng dụng Quản trị truyền tin và ứng dụng Trao đổi thông tin

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công văn số 1038/STC-THTK ngày 08/11/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên(08/11/2018 2:48 CH)

  Phụ biểu nhu cầu đăng ký tập huấn, nâng cấp phần mềm Kế toán HCSN DAS10 và QLTS công DAS(06/07/2018 9:16 SA)

  Công văn số 591/STC-THTK ngày 04/7/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên(04/07/2018 8:43 SA)

  Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên(26/12/2017 1:59 CH)

  Phiếu thu thập về: "Mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT của ngành Tài chính ICT INDEX in Finance -...(21/07/2017 10:06 SA)

  °
  140 người đang online