Công văn số 1038/STC-THTK ngày 08/11/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên

Đăng ngày 08 - 11 - 2018
100%

Về việc cập nhật dữ liệu trên CSDL phần mềm Quản lý tài sản DAS 10.0 theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính

Tin mới nhất

°
60 người đang online