Công văn số 591/STC-THTK ngày 04/7/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên

Đăng ngày 04 - 07 - 2018
100%

Về việc đăng ký tập huấn, hướng dẫn việc quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định trên phần mềm kế toán HCSN và CSDL Quản lý tài sản

http://sotaichinh.hungyen.gov.vn/

Tin mới nhất

Quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số Ngành Tài chính(03/03/2020 2:40 CH)

Công văn số 1038/STC-THTK ngày 08/11/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên(08/11/2018 2:48 CH)

Phụ biểu nhu cầu đăng ký tập huấn, nâng cấp phần mềm Kế toán HCSN DAS10 và QLTS công DAS(06/07/2018 9:16 SA)

Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên(26/12/2017 1:59 CH)

Phiếu thu thập về: "Mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT của ngành Tài chính ICT INDEX in Finance -...(21/07/2017 10:06 SA)

°
651 người đang online