Thông báo số 330/TB-STC ngày 29/12/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên

Đăng ngày 03 - 01 - 2019
100%

Thông báo đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại các loại cây trồng, vật nuôi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng yên năm 2019

Tin mới nhất

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên Về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K)(27/02/2018 3:53 CH)

Giấy mời (22/01/2018 9:41 SA)

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về những quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. (06/12/2017 2:53 CH)

Công văn số 945/STC-QLGCS ngày 26/12/2016 của Sở Tài chính(26/12/2016 9:43 SA)

Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước(04/06/2014 4:08 CH)

°
289 người đang online