Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên Về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K)

Đăng ngày 27 - 02 - 2018
100%

Về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở (cấp Giấy chứng nhận); cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; công nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất ở) cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

Thông báo số 330/TB-STC ngày 29/12/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên(03/01/2019 10:20 SA)

Giấy mời (22/01/2018 9:41 SA)

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về những quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. (06/12/2017 2:53 CH)

Công văn số 945/STC-QLGCS ngày 26/12/2016 của Sở Tài chính(26/12/2016 9:43 SA)

Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước(04/06/2014 4:08 CH)

°
331 người đang online