Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về những quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đăng ngày 06 - 12 - 2017
100%

Sáng ngày 05/12/2017 Sở Tài chính phối hợp với Cục quản lý Công sản - Bộ Tài chính tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để trang bị và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đến dự Hội nghị và truyền đạt các chuyên đề về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành có đồng chí Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục quản lý công sản - Bộ Tài chính, các đồng chí Chuyên gia của Cục quản lý công sản - Bộ Tài chính.

Tham dự lớp bồi dưỡng có các đại biểu là Lãnh đạo và phòng chuyên môn có liên quan của Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng và kế toán trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở và phòng Quản lý Giá và công sản Sở Tài chính; Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, thành phố và Trưởng phòng Tài chính - KH các huyện, thành phố.

 

Sở Tài chính tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về những quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đây là Hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức về những quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, như: Những điểm mới của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Tóm tắt nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành luật; Hướng dẫn nội dung liên quan đến định mức máy móc, thiết bị dùng chung, chuyên dùng; Định mức, hướng xử lý xe ô tô thừa (thiếu) giữa các cơ quan; Việc quản lý sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, đơn vị; Hướng dẫn sắp xếp nhà đất theo quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, đề ra biện pháp, giải pháp cần khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong thời gian tới. Một số vướng mắc của các đơn vị đã được Lãnh đạo phòng Quản lý Giá và công sản, Lãnh đạo Sở Tài chính giải đáp. 

Tin mới nhất

Thông báo số 330/TB-STC ngày 29/12/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên(03/01/2019 10:20 SA)

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên Về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K)(27/02/2018 3:53 CH)

Giấy mời (22/01/2018 9:41 SA)

Công văn số 945/STC-QLGCS ngày 26/12/2016 của Sở Tài chính(26/12/2016 9:43 SA)

Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước(04/06/2014 4:08 CH)

°
331 người đang online