Thông báo số: 09/TB-BCĐ ngày 22/02/2017 của Ban Chỉ đạo CPH tại DN

Đăng ngày 23 - 02 - 2017
100%

Thông báo mời nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch tại Hưng Yên thực hiện cổ phần hóa

Tin mới nhất

Thủ tục cổ phần hóa (09/03/2017 10:55 SA)

Quyết định số: 551/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên(23/02/2017 9:37 SA)

Quyết định số: 1190/QĐ-UBND(10/11/2015 4:12 CH)

°
526 người đang online