Quyết định số: 551/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 23 - 02 - 2017
100%

Về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên

Tin mới nhất

Thủ tục cổ phần hóa (09/03/2017 10:55 SA)

Thông báo số: 09/TB-BCĐ ngày 22/02/2017 của Ban Chỉ đạo CPH tại DN (23/02/2017 9:42 SA)

Quyết định số: 1190/QĐ-UBND(10/11/2015 4:12 CH)

°
396 người đang online