Kết luận số 683-KL/TU ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy về Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 15/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chương trình phát triển CN, tiểu thủ CN tỉnh HY giai đoạn 2021-2025, định hướng ...

Đăng ngày 15 - 07 - 2023
100%

Xem tại đây:KL 683.pdf

 

Tin mới nhất

Công văn 24-CV/ĐUS ngày 14/3/2023 về hưởng ứng giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng,...(15/03/2023 2:57 CH)

Chương trình số 17-Ctr/ĐUK ngày 20/02/2023 thực hiện Nghijh quyết Hội nghị lần thứ 6...(01/03/2023 3:21 CH)

Kế hoạch 17-KH/ĐUS ngày 10/02/2023 về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban...(10/02/2023 1:01 CH)

Lễ kết nạp Đảng ngày 03/02/2023(03/02/2023 5:47 CH)

Đại hội 02 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025(15/12/2022 3:06 CH)

Đại hội 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025(16/09/2022 1:57 CH)

Đảng Bộ Sở Tài chính Hưng Yên tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội...(24/08/2022 4:21 CH)

Đẩy mạnh tuyên truyền và vận động tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang...(14/11/2019 7:58 SA)

Đảng bộ Sở Tài chính Hưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai...(23/01/2019 9:23 SA)

°
13 người đang online