Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tài chính

Đăng ngày 16 - 03 - 2018
100%

Dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tài chính

Tải dữ liệu tại đây: Dự thảo Thông tư; File chỉ tiêu:

 

Tin mới nhất

Về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS(07/01/2020 11:00 SA)

Tờ trình số: 06/BTC-TTr(14/02/2017 1:51 CH)

°
380 người đang online