Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - ngân sách năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đăng ngày 22 - 01 - 2018
100%

Ngày 19/01/2018, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh;đồng chí Đỗ Thị Thanh Yến Phó trưởng Ban thi đua Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Trưởng phòng, phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố; Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ công chức Sở Tài chính Hưng Yên.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chíTrần Văn Bằng-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình hoạt động tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực, về tổng thể thì đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 là 12.015 tỷ đồng, đạt 109 % so dự toán giao, tăng 25% so cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa trên địa bàn đạt 8.639 tỷ đồng, bằng 106 % so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 29 % so cùng kỳ. Có 12/14 khoản thu, sắc thuế thu đạt và vượt dự toán giao, có 2/14 khoản thu không đạt dự toán giao là thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 78,9% so với dự toán giao); Thu từ khu vực ngoài quốc doanh (đạt 91,8% so với dự toán). Riêng 02 khoản thu này hụt thu là 668,7 tỷ đồng. Số vượt thu nêu trên là của ngân sách huyện, xã, chủ yếu là vượt thu tiền sử dụng đất. Thu cân đối ngân sách tỉnh hụt thu 551 tỷ đồng. Thu xuất nhập khẩu đạt 3.376 tỷ đồng, bằng 120% so với dự toán giao, tăng 21,8% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2017 là 8.990 tỷ đồng, đạt 113% so với kế hoạch (đã bao gồm ghi chi đầu tư cơ sở hạ tầng), trong đó: Chi đầu tư phát triển: Kế hoạch giao 2.090 tỷ đồng; Thực hiện 3.323 tỷ đồng, đạt 158% so với kế hoạch. Chi thường xuyên: Kế hoạch giao 5.623 tỷ đồng; Thực hiện 5.663 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch.

Đồng chí Trần Văn Bằng - Phó giám đốc Sở báo cáo đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2018, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho Bạc nhà nước phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về thu, chi ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao,cụ thể:Dự toán tổng thu ngân sách nhà nước là 12.005 tỷ đồng, trong đó thu nội địa: 8.565 tỷ đồng,thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 3.440 tỷ đồng; Tổng chi ngân sách địa phương là 9.008 tỷ đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển: 2.653 tỷ đồng, Chi thường xuyên là  6.067 tỷ đồng.

Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt được về công tác quản lý tài chính - ngân sách của Sở Tài chính trong năm 2017. Để ngành Tài chính của địa phương phát huy ngày càng hiệu quả hơn trong những năm tới, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho UBND Tỉnh khai thác, nuôi dưỡng có hiệu quả các nguồn thu ngân sách để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; tăng cường kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả các khoản chi ngân sách; huy động vốn đầu tư bằng hình thức xã hội hóa, hợp tác công tư và các nguồn vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính nhằm góp phần giảm áp lực chi từ ngân sách nhà nước; rà soát, loại bỏ các chương trình, đề án không hiệu quả; đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đảm bảo tăng tính tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp; tăng cường thực hiện công tác rà soát, quản lý chặt chẽ tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo quy định của Luật Quản lý tài sản công;

Tại Hội nghị này, thừa quỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnhtraoBằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua ngành Tài chính; tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Văn phòng Sở và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tài chính.

Lãnh đạo Sở Tài chính tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 29 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2017.

Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho tập thể phòng Giá - Công sản.

Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thừa ủy quyền của của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho đồng chí Lê Xuân Tiến – TUV, Giám đốc Sở.

Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh -Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho đồng chí Nguyễn Văn Biên nguyên Trưởng phòng Quản lý ngân sách

Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Văn phòng Sở và 4 cán bộ công chức Sở Tài chính.

Đồng chí Lê Xuân Tiến - TUV,Giám đốc Sở Tài chính tặng giấy khen của Giám đốc Sở cho cán bộ công chức Sở Tài chính và phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Mỹ Hào, Văn Giang, Tiên Lữ.

Đồng chí Trần Văn BằngPhó Giám đốc Sở Tài chính trao giấy khen của Giám đốc Sở cho cán bộ công chức Sở Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Đức Tải, Phó Giám đốc Sở Tài chính traoGiấy khen của Giám đốc Sở cho cán bộ công chức phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Thành phố: Hưng Yên, Mỹ Hào, Ân Thi  và các cán bộ làm công tác kế toán tại các đơn vị.

Đồng chí Phạm Thị Lý,Phó Giám đốc Sở Tài chính trao bằng khen của Giám đốc Sở cho cán bộ công chức Sở Tài chính và phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Khoái Châu, Phù Cừ.

Tin mới nhất

Sở Tài chính tổ chức lớp đào tạo sử dụng, khai thác và vận hành hệ thống TABMIS(09/12/2017 8:05 SA)

Thông báo số: 593/TB-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính(30/01/2017 8:34 SA)

Quyết định số: 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (25/01/2017 8:38 SA)

°
629 người đang online