Sở Tài chính tổ chức lớp đào tạo sử dụng, khai thác và vận hành hệ thống TABMIS

Đăng ngày 09 - 12 - 2017
100%

Thực hiện kế hoạch đào tạo sử dụng hệ thống Tabmis năm 2017, sáng ngày 09 tháng 12 năm 2017 Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục công nghệ thông tin- Kho bạc nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (gọi tắt là TABMIS) cho đối tượng là cán bộ, công chức  được phân công nhiệm vụ tác nghiệp với TABMIS thuộc Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

Tham dự lớp tập huấn có gần 50 học viên là cán bộ, công chức  được giao nhiệm vụ sử dụng, khai thác dữ liệu, quản trị, vận hành hệ thống TABMIS của các phòng thuộc Sở Tài chính Hưng Yên và 10 phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố trong tỉnh.

Giảng viên lớp tập huấn là các cán bộ của Cục công nghệ thông tin - Kho bạc nhà nước.

Qua lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung: Giới thiệu tổng quan về hệ thống TABMIS; Giới thiệu quy trình nhập phân bổ ngân sách trên hệ thống TABMIS và các tình huống điều chỉnh dự toán (lý thuyết và thực hành); Các quy trình nhập lệnh chi tiền trên phân hệ sổ cái và phân hệ quản lý chi (lý thuyết và thực hành); Giới thiệu quy trình xử lý cuối kỳ; Kỹ năng khai thác báo cáo chuẩn, tùy chỉnh của hệ thống; kỹ năng trong công tác hỗ trợ. Đây là những kiến thức kỹ năng hết sức cần thiết và bổ ích cho những người mới sử dụng và cả những người đã sử dụng lâu năm, góp phần quan trong nâng cao hiệu quả, khai thác sử dụng phần mềm hệ thống TABMIS cũng như phục vụ đắc lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Ngành Tài chính tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - ngân sách năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.(22/01/2018 1:58 CH)

Thông báo số: 593/TB-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính(30/01/2017 8:34 SA)

Quyết định số: 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (25/01/2017 8:38 SA)

°
307 người đang online