Công văn số: 291/STC-THTK ngày 6/6/2013 của Sở Tài chính

Đăng ngày 06 - 06 - 2013
100%

Về việc tham gia ý kiến ban hành quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cở sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước

Tin mới nhất

Thực hiện quyết toán ngân sách năm 2020(07/06/2021 11:38 CH)

°
743 người đang online