Công văn số: 291/STC-THTK ngày 6/6/2013 của Sở Tài chính

Về việc tham gia ý kiến ban hành quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cở sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước

Xem chi tiết công văn

Tải về nội dung dự thảo

Ban biên tập Website Sở Tài chính