Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 09/3/2023 Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tổ chức Đại hội Công đoàn và đã bầu ra BCH Công đoàn khóa 11 nhiệm kỳ 2023-2028.  Một số hình ảnh buổi đại hội:

 

 

Hình ảnh BCH đã được Đại hội bầu khóa 11 nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Hình ảnh chia tay một số đồng chí BCH khóa 10 nhiệm kỳ 2017-2022

VPS