Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức của Sở Tài chính, giai đoạn 2022-2025

Xem tại đây:QD 2342 phê duyệt điều chỉnh vị trí việc làm STC.pdf