Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
424 người đã bình chọn
680 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17352/BTC-QLG 06/12/2016 Về việc quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng giành cho trẻ em dưới 06 tuổi
228/2016/TT-BTC 11/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức
217/2016/TT-BTC 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân
201/2016/TT-BTC 09/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân
183/2016/TT-BTC 08/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy
176/2016/TT-BTC 03/10/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
102/2015/TT-BTC 30/06/2015 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT 15/06/2015 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư
07/2015/QĐ-UBND 10/03/2015 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất;phần diện tích đất tăng so với giấy tờ về ....
26/2015/NĐ-CP 09/03/2015 Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
22/2015/TT-BTC 12/02/2015 Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao
162/2014/TT-BTC 06/11/2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đon vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
1989/QĐ-BTC 14/08/2014 Về việc đính chính Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC 13/08/2014 Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°