Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
380 người đã bình chọn
1193 người đang online
khai
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công khai Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ DT chi TX NSĐP tỉnh Hưng Yên năm 2022 2021 22/12/2021 153/2021/NQ-HĐND NQ 153 ngày 07-12-2021 định mức phân bổ DT chi TX NSĐP năm 2022.pdf
Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên năm 2022 2021 22/12/2021 154/2021/NQ-HĐND document (15).pdf
Báo cáo kiểm toán NSĐP năm 2020 của tỉnh Hưng Yên 2021 15/07/2021 193/KTNN-TH 1. Kết luận kiểm toán.pdf
Vay, trả nợ năm 2020 của tỉnh Hưng Yên 2021 12/01/2021 Báo cáo số 05 05.pdf
CV công khai ôố liệu nguồn xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ NCC và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019-2020 2020 12/10/2020 1129/STC-QLNS K nguồn XHH hỗ trợ nhà ở 2019-2020.pdf QĐ 182 DS xây nhà ở người nghèo và NCC 2019-2020 (đợt 1).pdf QĐ 1161 DS xây nhà ở người nghèo và NCC năm 2019-2020 đợt 2.pdf QĐ 1316 hỗ trợ KP xây nhà ở hộ NCC và hộ nghèo 2019-2020 (đợt 1).pdf QĐ 1391 DS hỗ trợ xây nhà ở NHTMCP Đại chúng VN 2019-2020.pdf QĐ 1536 hỗ trợ KP xây nhà ở hộ NCC và hộ nghèo 2019-2020 (đợt 2).pdf QĐ 2039 điều chỉnh DS hỗ trợ xây nàh ở NHTMCP Đại chúng VN 2019-2020.pdf
Kế hoạch tài chính ngân sách tỉnh 03 năm 2021 - 2023 2020 24/08/2020 937 Kế hoạch TCNS tỉnh 03 năm.pdf thảo luận dự toán.pdf
Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 2020 19/02/2020 Biểu số 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 520/QĐ-UBND QĐ 520-UBND tỉnh ngày 19-2-2020 về công khai DT 2020.pdf
1