Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
380 người đã bình chọn
842 người đang online
khai
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công khai Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Thông báo công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 09 tháng năm 2022 của tỉnh Hưng Yên 2022 13/10/2022 58/TB-STC TB 158 CKNS 9TH và quý 3 2022.pdf TB công khai quý 3.doc Thông báo CKNS.xlsx
Thông báo về việc công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý II và 6 tháng năm 2022 của tỉnh Hưng Yên 2022 07/07/2022 77/TB-STC Thông báo CKNS.xlsx Thông báo CKNS số 77-7-7-2022.pdf Thông báo công khai NS quý 2.doc
Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi NS quý 1 năm 2022 của tỉnh Hưng Yên 2022 12/04/2022 21/TB-STC Thông báo CKNS.xlsx TB CKNS quý I.pdf Thông báo công khai NS quý 1.doc
Công khai NSĐP Quý 4 và năm 2021 2022 05/01/2022 BC 01/BC-STC KNS Qúy 4 năm 2021 - STC.xlsx BC kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSSDP năm 2021.pdf TB công khai quý 4-2021.doc
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 9 tháng năm 2021 của tỉnh Hưng Yên 2021 07/10/2021 Biểu 59,60,61 Thông tư 343/2016/TT-BTC 135/TB-STC document (25).pdf
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý II và 6 tháng năm 2021 của tỉnh Hưng Yên 2021 08/07/2021 Biểu 59,60,61 Thông tư 343/2016/TT-BTC 64/TB-STC TH-2021-6T-B59-TT343-33-đăng cổng.xlsx TH-2021-6T-B61-TT343-33-đăng cổng.xlsx document (10).pdf TH-2021-6T-B60-TT343-33-đăng cổng.xlsx
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý I năm 2021 của tỉnh Hưng Yên 2021 13/04/2021 Biểu 59, biểu 60, biểu 61 Thông báo số: 24/TB-STC TH-2021-Q1-B59-TT343-33-UB.xlsx document (8).pdf TH-2020-3T-B60-TT343-33-đăng cổng.xlsx TH-2021-Q1-B61-TT343-33.xlsx Thông báo công khai NS quý 1.doc
Thông báo CK số liệu và thuyết minh thu, chi NS quý IV và năm 2020 tỉnh Hưng Yên 2020 12/01/2021 03/TB-STC TB Quý IV năm 2020 số 03 ngày 12-01-2021.pdf TH-2020-N-B59-TT343-33.xlsx TH-2020-N-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-N-B61-TT343-33.xlsx
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 09 tháng năm 2020 của tỉnh Hưng Yên 2020 08/10/2020 162/TB-STC TB công khai NS quý 3.pdf TB công khai quý 3.doc TH-2020-9T-B59-TT343-33.xlsx TH-2020-9T-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-9T-B61-TT343-33.xlsx
Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi NS quý II (06 tháng) năm 2020 tỉnh Hưng Yên 2020 10/07/2020 72/TB-STC TH-2020-6T-B59-TT343-33.xlsx H-2020-6T-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-6T-B61-TT343-33.xlsx TB công khai NS quý II.pdf Thông báo công khai NS quý 2.doc
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý I năm 2020 của tinhd Hưng Yên 2020 03/04/2020 Báo cáo số 22/TB-STC Thông báo công khai Quý I 2020 (1).pdf TH-2020-3T-B59-TT343-33.xlsx TH-2020-3T-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-3T-B61-TT343-33.xlsx Thông báo công khai NS quý 1.doc
Thông báo về việc công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách năm 2019 của tỉnh Hưng Yên 2020 03/01/2020 01/TB-STC ông văn công khai năm 2019.doc H-2019-N-B59-TT343-33.xlsx TH-2019-N-B60-TT343-33.xlsx TH-2019-N-B61-TT343-33.xlsx
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 9 tháng năm 2019 của tỉnh Hưng Yên 2019 04/10/2019 144/TB-STC TH-2019-Q3-B7.doc 1747401-7-10-7.pdf TH-2019-9T-B59-TT343-33.xlsx TH-2019-9T-B60-TT343-33.xlsx TH-2019-9T-B61-TT343-33.xlsx
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý II và 6 tháng năm 2019 của tỉnh Hưng Yên 2019 03/07/2019 Biểu 7 68/TB-STC 68_TB-STC.doc TB công khai quý 2.pdf TH-2019-6T-B59-TT343-33.xlsx TH-2019-6T-B60-TT343-33.xlsx TH-2019-6T-B61-TT343-33.xlsx
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý I năm 2019 của tỉnh Hưng Yên 2019 04/04/2019 Biểu 7 28/TB-STC TH-2019-Q1-B7.doc TB công khai quý 1.pdf
1 2