Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
273 người đã bình chọn
587 người đang online
khai
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công khai Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý I năm 2021 của tỉnh Hưng Yên 2021 13/04/2021 Biểu 59, biểu 60, biểu 61 Thông báo số: 24/TB-STC TH-2021-Q1-B59-TT343-33-UB.xlsx document (8).pdf TH-2020-3T-B60-TT343-33-đăng cổng.xlsx TH-2021-Q1-B61-TT343-33.xlsx Thông báo công khai NS quý 1.doc
Thông báo CK số liệu và thuyết minh thu, chi NS quý IV và năm 2020 tỉnh Hưng Yên 2020 12/01/2021 03/TB-STC TB Quý IV năm 2020 số 03 ngày 12-01-2021.pdf TH-2020-N-B59-TT343-33.xlsx TH-2020-N-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-N-B61-TT343-33.xlsx
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 09 tháng năm 2020 của tỉnh Hưng Yên 2020 08/10/2020 162/TB-STC TB công khai NS quý 3.pdf TB công khai quý 3.doc TH-2020-9T-B59-TT343-33.xlsx TH-2020-9T-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-9T-B61-TT343-33.xlsx
Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi NS quý II (06 tháng) năm 2020 tỉnh Hưng Yên 2020 10/07/2020 72/TB-STC TH-2020-6T-B59-TT343-33.xlsx H-2020-6T-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-6T-B61-TT343-33.xlsx TB công khai NS quý II.pdf Thông báo công khai NS quý 2.doc
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý I năm 2020 của tinhd Hưng Yên 2020 03/04/2020 Báo cáo số 22/TB-STC Thông báo công khai Quý I 2020 (1).pdf TH-2020-3T-B59-TT343-33.xlsx TH-2020-3T-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-3T-B61-TT343-33.xlsx Thông báo công khai NS quý 1.doc
Thông báo về việc công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách năm 2019 của tỉnh Hưng Yên 2020 03/01/2020 01/TB-STC ông văn công khai năm 2019.doc H-2019-N-B59-TT343-33.xlsx TH-2019-N-B60-TT343-33.xlsx TH-2019-N-B61-TT343-33.xlsx
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 9 tháng năm 2019 của tỉnh Hưng Yên 2019 04/10/2019 144/TB-STC TH-2019-Q3-B7.doc 1747401-7-10-7.pdf TH-2019-9T-B59-TT343-33.xlsx TH-2019-9T-B60-TT343-33.xlsx TH-2019-9T-B61-TT343-33.xlsx
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý II và 6 tháng năm 2019 của tỉnh Hưng Yên 2019 03/07/2019 Biểu 7 68/TB-STC 68_TB-STC.doc TB công khai quý 2.pdf TH-2019-6T-B59-TT343-33.xlsx TH-2019-6T-B60-TT343-33.xlsx TH-2019-6T-B61-TT343-33.xlsx
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý I năm 2019 của tỉnh Hưng Yên 2019 04/04/2019 Biểu 7 28/TB-STC TH-2019-Q1-B7.doc TB công khai quý 1.pdf
KLTT Công tác quản lý ngân sách năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 2019 19/02/2019 Biểu 1953/BTC-TTr
Báo cáo số 05/BC-STC ngày 05/01/2019 2019 05/01/2019 05/BC-STC bae3888b5e37d1d1151047515-5-1-5.pdf Tình hình thực hiện năm 2018 biểu 59-61 TT343.xlsx
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 2018 05/12/2018 254/BC-UBND ao cao so 254-BC-UBND.pdf
1