Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
277 người đã bình chọn
653 người đang online
Chi tiết văn bản
Tên báo cáo Tờ trình Công khai Quyết toán NS địa phương năm 2019 và Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2021
Năm báo cáo 2020
Biểu mẫu
Số quyết định/vb công bố NQ 331/NQ-HĐND
Ngày công khai 01/12/2020
File đính kèm Biểu Tờ trình UBND tỉnh Cong khai QT2019.xls | Dự thảo QĐ cong khai QT2019.doc | Nghị quyết 331-HĐND ngày 01-12-2020 phê chuẩn QT NSĐP 2019.pdf | TTr cong khai QT2019 DT2021.doc

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°