Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
277 người đã bình chọn
864 người đang online
Chi tiết văn bản
Tên báo cáo Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
Năm báo cáo 2020
Biểu mẫu Biểu số 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/CK-NSNN
Số quyết định/vb công bố 519/QĐ-UBND
Ngày công khai 19/02/2020
File đính kèm QĐ 519-UBND tỉnh ngày 19-2-2020 về công khai QT 2018.pdf

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°