Nghị quyết 37-NQ/DDUSS ngày 07/4/2023 về tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định về văn hóa công vụ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Đăng ngày 08 - 04 - 2023
100%

Xem tại đây:NQ 37 (07.4.2023).pdf

 

Tin mới nhất

Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; học tập, quán triệt...(15/01/2024 5:24 CH)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quản triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung...(23/12/2023 5:18 CH)

Kế hoạch số -KH/ĐUS ngày 05/12/2023 Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền...(06/12/2023 9:36 SA)

Hướng dẫn số 23-HD/BTGĐUK ngày 12/10/2023 về tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, quy...(13/10/2023 1:27 CH)

Kế hoạch số 88 - KH/ĐUS ngày 22/9/2023 Nghiên cứu, học tập, quán triệt, t/truyền và triển khai...(23/09/2023 8:47 SA)

Kế hoạch số 85-KH/ĐUS ngày 12/9/2023 Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống...(13/09/2023 1:31 CH)

Kế hoạch số:47/KH-STC ngày 02/8/2023 về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban...(03/08/2023 1:17 CH)

KẾT LUẬN SỐ 684-KL/TU NGÀY 30/6/2023 HỘI NGHỊ LẦN THỨ 23 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIX,...(30/07/2023 3:11 CH)

Công văn số 11-CV/BCĐĐUK ngày 20/02/2023 về hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo...(28/02/2023 3:28 CH)

Kế hoạch số 66- KH/ĐUK ngày 17/02/2023 Triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời...(25/02/2023 4:54 CH)

°
6 người đang online