Công văn số 1887/STC-VP ngày 20/11/2023 về việc mời tham gia dự gói thầu thi công XD công trình sửa chữa trụ sở làm việc STC (Hạng mục Khu nhà vệ sinh)

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
100%

Tin mới nhất

Công văn số 2159/STC-VP ngày 25/12/2023 mời báo giá cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh công nghiệp...(25/12/2023 8:36 SA)

Công văn số 2158/STC-VP ngày 25/12/2023 mời báo giá dịch vụ thẩm định bảo vệ của sở tài chính(25/12/2023 8:34 SA)

Cồng văn số 2153/VP-STC ngày 22/12/2023 mời báo giá dịch vụ bảo vệ sở tài chính(22/12/2023 8:31 SA)

Công văn số 2007/STC-VP ngày 06/12/2023 V/v cử cán bộ, công chức, thực hiện nhiệm vụ tại Trung...(07/12/2023 8:05 SA)

Công văn số:1977/STC-VP ngày 30/11/2023 V/v phê duyệt Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở...(01/12/2023 8:13 SA)

Công văn 1969/STC-VP v,v mời báo giá cung cấp và phun thuốc xử lý mối tại sở tài chính(29/11/2023 3:32 CH)

Công văn số 1932/STC-VP ngày 27/11/2023 v,v mời tham gia thương thảo gói thầu bảo trì hệ thống...(27/11/2023 4:05 CH)

Công văn số 1882/STC-VP ngày 20/11/2023 v,v mời báo giá bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy...(20/11/2023 2:44 CH)

Quyết định số: 216/QĐ-STC ngày 13/11/2023 về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu trong hoạt động của...(14/11/2023 4:39 CH)

Công văn số:1735/STC-VP ngày 26/10/2023 V/v xác định chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do...(27/10/2023 8:23 SA)

°
63 người đang online