Kế hoạch số 55-KH/BDVTU ngày 06/11/2023 thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 24/7/2023 của BTV TU thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của BCH TW về tăng cường sự lãnh đạo ...

Đăng ngày 09 - 11 - 2023
100%

Xem tại đây:KH 55.pdf

 

Tin mới nhất

Kế hoạch số:48/KH-STC ngày 03/8/2023 về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 27/5/2023 của Thủ...(04/08/2023 1:26 CH)

Kế hoạch số: 15/KH-STC ngày 22/02/2023 về tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới...(23/02/2023 2:47 CH)

Kế hoạch số 15/KH-STC ngày 22/02/2023 về tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được...(23/02/2023 4:42 CH)

Kê hoạch 15/KH-STC ngày 22/02/2023 về tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc...(23/02/2023 10:32 SA)

Quyết định số: 03 /2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi...(21/02/2023 2:44 CH)

Kế hoạch 13/KH-STC ngyaf 14/02/2323 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;...(15/02/2023 10:29 SA)

Kế hoạch 10/KH-STC ngày 09/02/2023 về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của...(10/02/2023 10:24 SA)

Kế hoạch số 04/KH-STC ngày 19/01/2023 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023(19/01/2023 5:26 CH)

Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 16/01/2023 về Thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt...(17/01/2023 8:47 SA)

Kế hoạch số 01/KH-STC ngày 09/01/2023 về công tác pháp chế năm 2023(10/01/2023 5:22 CH)

°
54 người đang online