Quyết định số: 18/QĐ-STC ngày 10/02/2023 về việc phân công Lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và Tổ giúp việc công tác dân vận của Sở Tài chính

Đăng ngày 06 - 10 - 2023
100%

Xem tại đây:QĐ 18.pdf

 

Tin mới nhất

Cải cách hành chính trong hoạt động Thanh tra Tài chính(10/10/2023 2:43 CH)

Phụ lục THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH(01/08/2023 8:49 CH)

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI DÂN(27/07/2023 7:45 SA)

Công văn số 1086/STC-VP ngày 19/7/2023 của Sở Tài chính v/v viết bài đăng trên cổng thông tin...(20/07/2023 8:39 CH)

Quyết định số: 136/QĐ-STC ngày 18/7/2023 của Sở Tài chính về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng...(19/07/2023 9:02 CH)

Về việc hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang Thông tin điện tử Báo cáo viên...(17/07/2023 8:41 CH)

Quyết định số: 01/QĐ-BTC ngày 05/7/2023 ban hành Thể lệ cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải...(06/07/2023 8:52 CH)

Quyết định số 114/KH-UBND ngày 04/7/2023 triển khai Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023...(05/07/2023 3:07 CH)

Công văn số: 978 /STC-VP ngày 03/7/2023 của Sở Tài chính v/v thực hiện lập hồ sơ điện tử trên Hệ...(04/07/2023 8:35 CH)

Số: 931/STC-VP ngày 27/6/2023 của Sở Tài chính v/v tham gia cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp...(28/06/2023 8:31 CH)

°
411 người đang online