Báo cáo số 298 BC-STC ngày 03/10/2023 về tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời điểm tháng 9 năm 2023

Đăng ngày 04 - 10 - 2023
100%

Tin mới nhất

Công văn số 1592/STC-QLGCS&DN ngày 04/10/2023 về thông báo giá gạo tẻ thường làm căn cứ lập...(05/10/2023 9:17 SA)

Báo cáo số: 215/BC-STC ngày 28/7/2023 về tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý...(29/07/2023 9:08 SA)

Công văn số 975/STC-GCSDN ngày 03/7/2023 về thông báo giá gạo tẻ thường làm căn cứ lập...(04/07/2023 9:15 SA)

Báo cáo số: 183/BC-STC ngày 03/7/2023 về tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý...(04/07/2023 9:07 SA)

Báo cáo số: 136/BC-STC ngày 02/6/2023 về tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý...(03/06/2023 9:05 SA)

Công văn số 484/STC-GCSDN ngày 10/4/2023 về thông báo giá gạo tẻ thường làm căn cứ lập...(11/04/2023 9:14 SA)

Báo cáo số: 29/BC-STC ngày 27/02/2023 về tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý...(28/02/2023 9:00 SA)

Công văn số 102/STC-GCSDN ngày 02/02/2023 về thông báo giá gạo tẻ thường làm căn cứ lập...(03/02/2023 9:03 SA)

Báo cáo số: 263/BC-STC ngày 30/12/2022 về tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý...(30/12/2022 9:12 SA)

°
203 người đang online