Công văn số 1728/STC-GCS&DN ngày 26/10/2023 v/v đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn định giá

Đăng ngày 26 - 10 - 2023
100%

Xem tại đây:1728.pdf

 

Tin mới nhất

Công văn số 1585/STC-QLGCSDN ngày 03/10/2023 V/v rà soát, sắp xếp, xử lý xe ô tô công theo quy...(03/10/2023 12:31 CH)

Công văn số 1561/STC-QLGCS&DN ngày 29/9/2023 V/v đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn xác...(29/09/2023 1:13 CH)

Công văn số:1562/STC-QLGCS&DN ngày 29/9/2023 V/v đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn xác...(29/09/2023 12:40 CH)

Công văn số 1552/STC-QLGCS&DN ngày 27/9/2023 về việc đề nghị các doanh nghiệp cung cấp báo...(27/09/2023 5:35 CH)

Công văn số:1562/STC-QLGCS&DN ngày 25/9/2023 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật...(26/09/2023 12:45 CH)

Công văn số 1460/STC-GCS&DN ngày 15/9/2023 v/v đề nghị cung cấp dịch vụ tư vấn giám...(16/09/2023 12:27 CH)

Thông báo số 169/TB-STC ngày 13/9/2023 v/v kết quả lựa đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản công...(14/09/2023 1:39 CH)

BÁO CÁO SỐ: 50/KH-STC NGÀY 07/9/2023 VỀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CÔNG KHAI, MINH BẠCH NGÂN...(08/09/2023 12:40 CH)

Thông báo 161/TB-STC ngày 05/9/2023 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(05/09/2023 1:49 CH)

Công văn 1411/STC-GCS&DN ngày 31/8/2023 v/v đề nghị cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định...(31/08/2023 1:47 CH)

°
71 người đang online