Hội nghị phát động ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên ngày 10-10-2023

Đăng ngày 10 - 10 - 2023
100%

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổ chức Hội nghị phát động Ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 tại huyện Phù Cừ ngày 10-10-2023Một số hình ảnh tại hội nghị phát động ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên:323GM.pdf

 

 

VP

Tin mới nhất

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Sở Tài chính Hưng Yên(28/09/2023 3:24 CH)

DTI 2021 - CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VÀ...(27/09/2023 1:53 CH)

BÁO CÁO CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VÀ...(27/09/2023 1:49 CH)

Cẩm nang chuyển đổi số(27/09/2023 1:46 CH)

Cây chuyện chuyển đổi số(27/09/2023 1:44 CH)

Baó cáo số 284/BC-STC ngày 25/9/2023 về thực hiện triển khai nhiệm vụ trọng tâm Chuyển đổi...(26/09/2023 12:47 CH)

Số:2497/UBND-KGVX ngày 14/9/2023 V/v đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp...(15/09/2023 12:31 CH)

Kế hoạch số:138/KH-UBND ngày 13/9/2023 về tô chưc các hoạt động Ngày Chuyển đôi số tỉnh Hưng...(14/09/2023 12:33 CH)

Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh(30/08/2023 3:14 CH)

Triển khai hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia tại Sở Tài chính(09/08/2023 7:52 SA)

°
18 người đang online