Kế hoạch số 18/KH-STC ngày 31/8/2021 về giao biên chế công chức, lao động hợp đồng 68/2000/NĐ-CP năm 2022 của Sở Tài chính Hưng Yên

Đăng ngày 04 - 09 - 2022
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định 232/QĐ-STC ngày 04/11/2022 về việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo...(05/11/2022 10:24 SA)

  Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm,...(13/10/2022 10:28 SA)

  Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về quy định chức năng, nhiệm...(21/05/2022 10:40 SA)

  Quyết định số 35/QĐ-STC ngày 28/01/2022 về việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo...(29/01/2022 10:08 SA)

  QĐ 70/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động...(16/01/2022 4:49 CH)

  °
  635 người đang online