Tuyên truyền Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022

Đăng ngày 10 - 11 - 2022
100%

Thực hiện Công văn số 651/CV-BTGTU ngày 07/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; Công văn số 1196/STTTT-TTBCXB ngày 09/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022.

Để nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên phát động toàn thể cán bộ công chức của Sở, cán bộ công chức hệ thống ngành Tài chính tham gia Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022 trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa chỉ atgt.dangcongsan.vn

Tin mới nhất

Công đoàn Sở Tài chính Hưng Yên tổ chức mua thịt lợn thương phẩm ủng hộ người chăn nuôi(04/06/2019 10:15 SA)

°
928 người đang online