Lễ kết nạp Đảng viên mới ngày 09.11.2022

Đăng ngày 09 - 11 - 2022
100%

Thực hiện quyết định kết nạp đảng viên số 168-QĐ/ĐUK ngày 27/10/2022 của BTV Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. 

Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tài chính Hưng Yên. Hôm nay, ngày 09/11/2022. Chi bộ quản lý giá, công sản và doanh nghiệp long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng: Nguyễn Trúc Quỳnh

Về dự buổi Lễ kết nạp Đảng viên hôm nay có các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy Sở.

Đồng chí Trần Văn Bằng - Bí thư chi bộ đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên; giao nhiệm vụ cho đảng viên Nguyễn Trúc Quỳnh và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.cho quần chúng Nguyễn Trúc Quỳnh.

Một số hình ảnh tại buổi lễ kết nạp đảng viên:

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Đảng bộ Sở Tài chính tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.(19/01/2022 2:27 CH)

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng(30/10/2021 2:09 CH)

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (30/09/2021 2:23 CH)

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,...(27/01/2021 2:15 CH)

Tài liệu học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(02/04/2014 4:07 CH)

°
990 người đang online