Công văn 1101/STP-PB&TDTHPL ngày 11/10/2022 của Sở Tư pháp Hưng Yên về việc Khai thác Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 QH khoá XV trên Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp

Đăng ngày 12 - 10 - 2022
100%

Tin mới nhất

Kế hoạch số:48/KH-STC ngày 03/8/2023 về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 27/5/2023 của Thủ...(04/08/2023 1:26 CH)

Kế hoạch số: 15/KH-STC ngày 22/02/2023 về tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới...(23/02/2023 2:47 CH)

Kế hoạch số 15/KH-STC ngày 22/02/2023 về tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được...(23/02/2023 4:42 CH)

Kê hoạch 15/KH-STC ngày 22/02/2023 về tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc...(23/02/2023 10:32 SA)

Kế hoạch 13/KH-STC ngyaf 14/02/2323 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;...(15/02/2023 10:29 SA)

°
93 người đang online