Danh mục tài sản theo Thỏa thuận khung số 01/2021/TTK-MSTSTT ngày 22/7/2021 giữa Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên và Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Phúc Hưng

Đăng ngày 28 - 07 - 2021
100%

Danh mục tài sản theo Thỏa thuận khung số 01/2021/TTK-MSTSTT ngày 22/7/2021 giữa Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên và Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Phúc Hưng: Quyết định PD Kết quả MSTT Đợt I.20211.pdf

Tin mới nhất

Công văn số: 1870/STC-GCSDN ngày 17/11/2023 v/v tham gia ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo...(18/11/2023 8:50 SA)

Công văn số 1728/STC-GCS&DN ngày 26/10/2023 v/v đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn...(26/10/2023 1:25 CH)

Công văn số 1585/STC-QLGCSDN ngày 03/10/2023 V/v rà soát, sắp xếp, xử lý xe ô tô công theo quy...(03/10/2023 12:31 CH)

Công văn số 1561/STC-QLGCS&DN ngày 29/9/2023 V/v đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn xác...(29/09/2023 1:13 CH)

Công văn số:1562/STC-QLGCS&DN ngày 29/9/2023 V/v đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn xác...(29/09/2023 12:40 CH)

Công văn số 1552/STC-QLGCS&DN ngày 27/9/2023 về việc đề nghị các doanh nghiệp cung cấp báo...(27/09/2023 5:35 CH)

Công văn số:1562/STC-QLGCS&DN ngày 25/9/2023 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật...(26/09/2023 12:45 CH)

Công văn số 1460/STC-GCS&DN ngày 15/9/2023 v/v đề nghị cung cấp dịch vụ tư vấn giám...(16/09/2023 12:27 CH)

Thông báo số 169/TB-STC ngày 13/9/2023 v/v kết quả lựa đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản công...(14/09/2023 1:39 CH)

Thông báo 161/TB-STC ngày 05/9/2023 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(05/09/2023 1:49 CH)

°
55 người đang online