Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công

Đăng ngày 07 - 10 - 2020
100%

Thông báo số 156/TB-STC ngày 7/10/2020 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản công là quyền sử dụng đất và tài...(15/10/2020 5:13 CH)

  Thủa thuận khung MSTT đợt 1 năm 2019(19/09/2019 3:14 CH)

  Báo cáo tổng hợp tài sản nhà nước(13/12/2018 4:16 CH)

  Giấy mời họp số 12/GM-STC ngày 05/02/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên(06/02/2018 11:00 SA)

  Công văn số: 594/STC-TMSTSTT ngày 16/8/2017 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên(17/08/2017 10:53 SA)

  °
  624 người đang online