Công văn số: 1025/STP-XDKTVB ngày 15/12/2016 của Sở Tư pháp

Đăng ngày 21 - 12 - 2016
100%

Về việc sao, gửi văn bản trả lời một số quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 của Bộ Tư pháp

Tin mới nhất

QD 274/QĐ-STC ngày 26/12/2023 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở...(27/12/2023 4:11 CH)

Công văn số 2159/STC-VP ngày 25/12/2023 mời báo giá cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh công nghiệp...(25/12/2023 8:36 SA)

Công văn số 2158/STC-VP ngày 25/12/2023 mời báo giá dịch vụ thẩm định bảo vệ của sở tài chính(25/12/2023 8:34 SA)

Cồng văn số 2153/VP-STC ngày 22/12/2023 mời báo giá dịch vụ bảo vệ sở tài chính(22/12/2023 8:31 SA)

Công văn số 2007/STC-VP ngày 06/12/2023 V/v cử cán bộ, công chức, thực hiện nhiệm vụ tại Trung...(07/12/2023 8:05 SA)

Công văn số:1977/STC-VP ngày 30/11/2023 V/v phê duyệt Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở...(01/12/2023 8:13 SA)

Công văn 1969/STC-VP v,v mời báo giá cung cấp và phun thuốc xử lý mối tại sở tài chính(29/11/2023 3:32 CH)

Công văn số 1932/STC-VP ngày 27/11/2023 v,v mời tham gia thương thảo gói thầu bảo trì hệ thống...(27/11/2023 4:05 CH)

Công văn số 1887/STC-VP ngày 20/11/2023 về việc mời tham gia dự gói thầu thi công XD công...(20/11/2023 2:55 CH)

Công văn số 1882/STC-VP ngày 20/11/2023 v,v mời báo giá bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy...(20/11/2023 2:44 CH)

°
105 người đang online