Danh sách Đảng ủy và các Chi bộ Sở Tài chính Hưng Yên

Đăng ngày 30 - 09 - 2016
100%

Danh sách Đảng ủy và các Chi bộ Sở Tài chính Hưng Yên

1. Danh sách Ban thường vụ Đảng ủy Sở Tài chính khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Bí thư: Nguyễn Đức Tải

- Phó Bí thư: Ông Trần Văn Bằng

 

 

2. Danh sách Ban chấp hành Đảng ủy Sở Tài chính khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1- Ông Nguyễn Đức Tải

  2- Ông Trần Văn Bằng    

- Bà Hoàng Thị Hiền

  4- Ông Trần Đức Hưng

      5- Ông Nguễn Thế Trung

6 - Bà Phạm Thị Lan 

- Ông Cao Sáng   

3. Danh sách các Chi bộ: 

- Chi bộ 1: Văn phòng Sở

Bí thư: Bà Hoàng Thị Hiền

- Chi bộ 2: Thanh tra

Bí thư: Ông Nguyễn Thanh Hà

- Chi bộ 3: Quản lý Ngân sách

Đảng viên phụ trách: Nguyễn Đức Tải

 

- Chi bộ 4: Tài chính Hành chính Sự nghiệp

Bí thư: Ông Nguyễn Thế Trung

- Chi bộ 5: Giá công Sản - Doang nghiệp

Bí thư: Trần Văn Bằng

 

- Chi bộ 6: Tài chính Đầu tư

Bí thư: Trần Đức Hưng

 

Tin mới nhất

°
769 người đang online