DANH BẠ ĐIỆN THOAI CÁN BỘ CÔNG CHỨC SỞ TÀI CHÍNH

Đăng ngày 04 - 05 - 2019
100%

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN SỞ TÀI CHÍNH

1.Ban Giám Đốc

Họ và Tên

Chức Danh

Điện Thoại Cơ Quan

Điện Thoại

Di Động

1. Nguyễn Đức Tải

Giám đốc

3.556.969

0936 041 999

2. Trần Văn Bằng

Phó Giám đốc

3 510 866

0912 001 719

3. Phạm Thị Lý

Phó Giám đốc

3 556 969

0983 865 717

2.Văn Phòng Sở

Họ và Tên

Chức Danh

Điện Thoại Cơ Quan

Điện Thoại

Di Động

1. Hoàng Thị Hiền

Chánh Văn phòng

3 519 555

0912 337 551

2. Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Chánh Văn phòng

3 500 299

 

3. Lê Thành Khoa

Phó Chánh Văn phòng

3 863 452

0986 366 363

4. Trần Thị Chung

Chuyên viên

3 863 445

0336 566 669

5. Phan Thị Phương Thúy

Văn thư

3 863 445

0936 791 289

6. Vũ Gia Linh

Lái xe

3 863 446

0365 975 555

7. Trần Trọng Hiển

Lái xe

3 863 446

0919 038 383

 

 

Fax : 3 865 132

 

3.Phòng Quản Lý Ngân Sách

Họ và Tên

Chức Danh

Điện Thoại

Cơ Quan

Điện Thoại

Di Động

1. Phạm Thị Lan

Trưởng Phòng

3 863 436

0915 983 926

2. Đỗ Thị Hường

Phó trưởng phòng

3 864 425

0916 173 868

3. Lê Thị Ngọc Yến

Chuyên viên

3 863 437

0912 301 789

4. Chu Thị Minh Thư

Chuyên viên

3 863 437

0979 943 887

5. Lê Thành Tuấn

Chuyên viên

3 863 453

0389946089

4.Phòng Quản lý Giá công sản và doanh nghiệp

Họ và Tên

Chức Danh

Điện Thoại

Cơ Quan

Điện Thoại

Di Động

1. Cao Sáng

Trưởng Phòng

3 863 451

0389 918 689

2. Đặng Quý Hợp

Phó trưởng phòng

3 863 451

0982 605 888

3. Đặng Hồng Quân

Phó trưởng phòng

3 863 436

0936 534 686

4. Nguyễn Thị Hệ

Chuyên viên

3 864 425

0979 614 470

5. Lê Thị Phương Ninh

Chuyên viên

3 863 451

0919 644 818

6. Trịnh Tuấn Dũng

Chuyên viên

3 863 451

0989 259 115

5.Thanh Tra Sở

Họ và Tên

Chức Danh

Điện Thoại Cơ Quan

Điện Thoại

Di Động

1. Nguyễn Thanh Hà

Chánh thanh tra

3 863 452

0919 637 068

2. Phạm Thành Tạo Phó Chánh Thanh tra 3 863 452 0936 041 888

3. Vũ Văn Dương

Phó Chánh thanh tra

3 863 452

0332 253 333

4.Nguyễn Thăng Long

Thanh tra viên

3 863 437

0981 170875

5. Nguyễn Lương Chính

Thanh tra viên

3 863 452

0972 892 943

6. Tạ Minh Chuẩn

Thanh tra viên

3 863 452

0977 428 550

7. Nguyễn Văn Phong

Thanh tra viên

3 863 437

0964 528 666

8. Nguyễn Anh Dũng

Thanh tra viên

3 550 265

0969 992 111

6.Phòng Tài Chính Đầu Tư

Họ và Tên

Chức Danh

Điện Thoại Cơ Quan

Điện Thoại

Di Động

1. Lê Văn Tiến

Trưởng Phòng

3 865 281

0985 921 111

2. Trần Đức Hưng

Phó trưởng phòng

3 865 281

0989 963 333

3. Nguyễn Thị Thu Thảo

Phó trưởng phòng

3 864 425

0934 578 002

4. Nguyễn Minh Hiếu

Chuyên viên

3 865 281

0965 356 356

5. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh

Chuyên viên

3 864 425

0387 969 956

7.Phòng Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp

Họ và Tên

Chức Danh

Điện Thoại Cơ Quan

Điện Thoại

Di Động

1. Nguyễn Thế Trung

Trưởng Phòng

3 863 895

0912 056 989

2. Nguyễn Thị Chúc Giang

Phó trưởng phòng

3 863 437

0396 883 868

3. Nguyễn Thanh Hải

Phó trưởng phòng

3 865 281

0386 156 868

4. Nguyễn Thành Bắc

Chuyên viên

3 864 425

0983 212 976

5. Phạm Thị Hồng Chi

Chuyên viên

3 864 425

0964 978 989

6. Lê Thị Thảo

Chuyên viên

3 864 425

0973 949 950


 

Tin mới nhất

°
478 người đang online