DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Đăng ngày 04 - 05 - 2019
100%

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

PHÒNG TÀI CHÍNH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Hưng Yên

Họ và Tên

Chức danh

SĐT Cơ quan

SĐT Di động

Fax

1.

 

 

 

3.862.689

2. Dương Thị Kim Thoa

Trưởng phòng

3.862.294

0166.637.5874

3. Nguyễn Thị Ngọc

Phó trưởng phòng

3.862.294

0989.955.325

4. Nguyễn Văn Thủy

Chuyên Viên (Phụ trách khối xã)

3.862.294

0904.118.029

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện Tiên Lữ

Họ và Tên

Chức danh

SĐT Cơ quan

SĐT Di động

Fax

1. Vũ Kim Thành

Trưởng Phòng

3.873.351

0982.886.269

3.873.351

2. Trần Văn Hạnh

Phó trưởng phòng

 

0912.894.123

3. Trần Thị Hằng

Chuyên Viên (Phụ trách khối xã)

3.873.857

0986.377.054


3. Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện Phù Cừ

Họ và Tên

Chức danh

SĐT Cơ quan

SĐT Di động

Fax

1. Chu Đức Anh

Trưởng Phòng

3.854.340

0972386968

3.854.340

2. Vũ Thị Phương

Phó trưởng phòng

3.854.199

0947.728.682

3. Vũ Thị Phương Thảo

Chuyên Viên (Phụ trách khối xã)

3.854.199

0997703951

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện Ân Thi

Họ và Tên

Chức danh

SĐT Cơ quan

SĐT Di động

Fax

1. Bạch Thị Hằng

Trưởng Phòng

3.830.290

0982.260.896

3.830.290

2. Đinh Văn Thông

Phó trưởng phòng

6.268.004

0904.010.128

3. Nguyễn Thị Huyền

Phó trưởng phòng

 

0963 683 565

4. Nguyễn Thị Yến

Phó trưởng phòng

 

0912 650 787

5. Đặng Văn Hưởng

Chuyên Viên (Phụ trách khối xã)

 

0396 253 943

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện Kim Động

Họ và Tên

Chức danh

SĐT Cơ quan

SĐT Di động

Fax

1.

     

3.811.769

2. Đinh Công Thanh

Trưởng phòng

 

0983.827.774

3. Trần Đình Sỹ

Phó trưởng phòng

3.811.731

0968.108.868

4. Nguyễn Thị Huyền

Phó trưởng phòng

3.811.899

0978.748.168

5. Đào Đức Học

Chuyên Viên (Phụ trách khối xã)

 

0975 237 968

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện Khoái Châu

Họ và Tên

Chức danh

SĐT Cơ quan

SĐT Di động

Fax

1. Trần Thị Thanh Hằng

Trưởng Phòng

3.910.972

0949.556.686

3.910.972

2. Đỗ Thị Anh

Phó trưởng phòng

 

0915.037.299

3. Đỗ Khắc Nam

Phó trưởng phòng

 

0986 009 213

4. Trần Đức Thơ

Chuyên Viên (Phụ trách khối xã)

 

0915 901 072

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Mỹ Hào

Họ và Tên

Chức danh

SĐT Cơ quan

SĐT Di động

Fax

1. Lê Văn Chiến

Trưởng Phòng

 

0973 891 666

6.273.028

2. Kiều Minh Quyên

Phó trưởng phòng

 

0989 659 986

3. Vương Thị Thanh

Chuyên Viên (Phụ trách khối xã)

 

0975 091 490

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện Yên Mỹ

Họ và Tên

Chức danh

SĐT Cơ quan

SĐT Di động

Fax

1.

     

3.910.972

2. Lưu Ngọc Phúc

Phó trưởng phòng

 

0912.518.258

3. Đỗ Thị Phương Nga

Chuyên Viên (Phụ trách khối xã)

 

0972 479 579

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện Văn Lâm

Họ và Tên

Chức danh

SĐT Cơ quan

SĐT Di động

Fax

1. Khương Văn Dương

Trưởng Phòng

3.985.086

0978.920.926

3985 115

2. Đào Duy Thắng

Phó trưởng phòng

3.985.086

0916.548.808

3. Trần Tiến Tùng

Chuyên Viên (Phụ trách khối xã)

3.985.086

0914 612 386

10. Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện Văn Giang

Họ và Tên

Chức danh

SĐT Cơ quan

SĐT Di động

Fax

1. Lê Thị Hoa

Trưởng Phòng

3.931.591

0913.375.507

3.931.591

2. Lý Thị Thoan

Phó trưởng phòng

3.91.534

0978.585.248

3. Trần Công Hiệp

Phó trưởng phòng

 

0983 444 343

4. Lê Văn Mạnh

Chuyên Viên (Phụ trách khối xã)

 

0977 393 888

 

Tin mới nhất

°
506 người đang online