Công văn số: 14733/BTC-QLCS ngày 30/10/2013 của Bộ Tài chính

Đăng ngày 15 - 12 - 2013
100%

Về việc bán hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

Tin mới nhất

Công văn số: 7519/BTC-QLCS ngày 08/6/2015 của Bộ Tài chính(17/06/2015 4:11 CH)

Công văn số: 7810/BTC-QLCS ngày 12/6/2015 của Bộ Tài chính(17/06/2015 4:11 CH)

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 của Bộ Tài Chính(03/04/2013 3:57 CH)

Quyết định số: 411/QĐ-BTC ngày 02/03/2009 của Bộ Tài chính(03/04/2013 3:57 CH)

Công văn số: 2321/BTC-QLCS của Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính ngày 20/02/2013(23/02/2013 3:56 CH)

°
537 người đang online