ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Đăng ngày 12 - 12 - 2013
100%

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Để tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, giá cả thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính. Sở Tài chính Hưng Yên thông báo: Kể từ ngày 15/11/2013 các tổ chức, công dân có ý kiến phản ánh, kiến nghị về các nội dung liên quan đến chế độ chính sách thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, giá cả, thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính, xin thông tin (gửi văn bản, điện thoại hoặc email) gọi chung là đường dây nóng.

Người được giao nhiêm vụ quản lý, tiếp nhận đường dây nóng (điện thoại trực tiếp trong giờ hành chính):

1. Ông Nguyễn Đức Tải - Giám đốc Sở

- Điện thoại: 0936 041 999 

2. Ông Trần Văn Bằng - Phó Giám đốc Sở

- Điện thoại: 0912 001 719

Địa chỉ cơ quan: Số 535 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Điện thoại: 03213 863 445

- Email: stchungyen@mof.gov.vn

Đề nghị người cung cấp thông tin cho biết rõ họ tên, địa chỉ liên hệ để xác minh sự việc khi cần thiết./.

Ông Nguyễn Đức Tải - Giám đốc Sở

- Điện thoại: 0936 041 999 

Tin mới nhất

DANH BẠ ĐIỆN THOAI CÁN BỘ CÔNG CHỨC SỞ TÀI CHÍNH(04/05/2019 4:13 CH)

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ(04/05/2019 4:13 CH)

°
158 người đang online