Chỉ thị số: 06/2012/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 11/07/2012

Đăng ngày 07 - 03 - 2013
100%

V/v thực hiện tiết kiệm tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại văn phòng phẩm xăng dầu khánh tiết hội nghị công tác phí

Tin mới nhất

Công văn số 267/CV-BĐM&PTDN ngày 31/01/2018 của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp(01/02/2018 1:46 CH)

Quyết định số: 2124/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên(07/10/2016 9:32 SA)

Quyết định số: 14/2016/QĐ-UBND ngày 9/8/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên(23/09/2016 9:31 SA)

°
669 người đang online