Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
277 người đã bình chọn
525 người đang online
khai
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công khai Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Báo cáo kiểm toán NSĐP năm 2020 của tỉnh Hưng Yên 2021 15/07/2021 193/KTNN-TH 1. Kết luận kiểm toán.pdf
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý II và 6 tháng năm 2021 của tỉnh Hưng Yên 2021 08/07/2021 Biểu 59,60,61 Thông tư 343/2016/TT-BTC 64/TB-STC TH-2021-6T-B59-TT343-33-đăng cổng.xlsx TH-2021-6T-B61-TT343-33-đăng cổng.xlsx document (10).pdf TH-2021-6T-B60-TT343-33-đăng cổng.xlsx
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý I năm 2021 của tỉnh Hưng Yên 2021 13/04/2021 Biểu 59, biểu 60, biểu 61 Thông báo số: 24/TB-STC TH-2021-Q1-B59-TT343-33-UB.xlsx document (8).pdf TH-2020-3T-B60-TT343-33-đăng cổng.xlsx TH-2021-Q1-B61-TT343-33.xlsx Thông báo công khai NS quý 1.doc
Thông báo CK số liệu và thuyết minh thu, chi NS quý IV và năm 2020 tỉnh Hưng Yên 2020 12/01/2021 03/TB-STC TB Quý IV năm 2020 số 03 ngày 12-01-2021.pdf TH-2020-N-B59-TT343-33.xlsx TH-2020-N-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-N-B61-TT343-33.xlsx
Vay, trả nợ năm 2020 của tỉnh Hưng Yên 2021 12/01/2021 Báo cáo số 05 05.pdf
Công khai Quyết toán NS địa phương năm 2019 và Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2021 2020 01/12/2020 NQ 329/NQ-HĐND; NQ 330/NQ-HĐND Dự thảo QĐ cong khai DT2021.doc NQ 329-HĐND ngày 01-12-2020 phân bổ NSĐP năm 2021.pdf NQ 330-HĐND ngày 01-12-2020 nhiệm vụ, KH đầu tư công năm 2021.pdf Biểu Tờ trình DT2021 trình UBND QĐ biểu 46-58.xlsx Tr cong khai QT2019 DT2021.doc
Tờ trình Công khai Quyết toán NS địa phương năm 2019 và Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2021 2020 01/12/2020 NQ 331/NQ-HĐND Biểu Tờ trình UBND tỉnh Cong khai QT2019.xls Dự thảo QĐ cong khai QT2019.doc Nghị quyết 331-HĐND ngày 01-12-2020 phê chuẩn QT NSĐP 2019.pdf TTr cong khai QT2019 DT2021.doc
Tình hình thực hiện thu, chi NSNN năm 2020, DT NSNN năm 2021 2020 26/11/2020 207/BC-UBND, 208/BC-UBND 020-12 DT Nghị quyết về dự toán ngân sách 2021.docx 2020-12 DT Nghị quyết về phân bổ ngân sách tinh năm 2021.docx BC 207-UBND tỉnh hình thu chi 2020-DT 2021.pdf BC 208- UBND phân bổ DT 2021.pdf DT-2021-N-B33-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B34-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B35-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B36-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B37-TT343-33.xlsx T-2021-N-B38-TT343-33.xlsx T-2021-N-B40-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B42-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B43-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B44-TT343-33.xls DT-2021-N-B45-TT343-33.xls
CV công khai ôố liệu nguồn xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ NCC và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019-2020 2020 12/10/2020 1129/STC-QLNS K nguồn XHH hỗ trợ nhà ở 2019-2020.pdf QĐ 182 DS xây nhà ở người nghèo và NCC 2019-2020 (đợt 1).pdf QĐ 1161 DS xây nhà ở người nghèo và NCC năm 2019-2020 đợt 2.pdf QĐ 1316 hỗ trợ KP xây nhà ở hộ NCC và hộ nghèo 2019-2020 (đợt 1).pdf QĐ 1391 DS hỗ trợ xây nhà ở NHTMCP Đại chúng VN 2019-2020.pdf QĐ 1536 hỗ trợ KP xây nhà ở hộ NCC và hộ nghèo 2019-2020 (đợt 2).pdf QĐ 2039 điều chỉnh DS hỗ trợ xây nàh ở NHTMCP Đại chúng VN 2019-2020.pdf
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 09 tháng năm 2020 của tỉnh Hưng Yên 2020 08/10/2020 162/TB-STC TB công khai NS quý 3.pdf TB công khai quý 3.doc TH-2020-9T-B59-TT343-33.xlsx TH-2020-9T-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-9T-B61-TT343-33.xlsx
Kế hoạch tài chính ngân sách tỉnh 03 năm 2021 - 2023 2020 24/08/2020 937 Kế hoạch TCNS tỉnh 03 năm.pdf thảo luận dự toán.pdf
Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi NS quý II (06 tháng) năm 2020 tỉnh Hưng Yên 2020 10/07/2020 72/TB-STC TH-2020-6T-B59-TT343-33.xlsx H-2020-6T-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-6T-B61-TT343-33.xlsx TB công khai NS quý II.pdf Thông báo công khai NS quý 2.doc
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý I năm 2020 của tinhd Hưng Yên 2020 03/04/2020 Báo cáo số 22/TB-STC Thông báo công khai Quý I 2020 (1).pdf TH-2020-3T-B59-TT343-33.xlsx TH-2020-3T-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-3T-B61-TT343-33.xlsx Thông báo công khai NS quý 1.doc
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 2020 19/02/2020 Biểu số 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/CK-NSNN 519/QĐ-UBND QĐ 519-UBND tỉnh ngày 19-2-2020 về công khai QT 2018.pdf
Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 2020 19/02/2020 Biểu số 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 520/QĐ-UBND QĐ 520-UBND tỉnh ngày 19-2-2020 về công khai DT 2020.pdf
1 2 3