Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
273 người đã bình chọn
710 người đang online
khai
Danh sách văn bản
Tên báo cáo Năm báo cáo Ngày công khai Biểu mẫu Số VB công bố Tải về
Thông báo CK số liệu và thuyết minh thu, chi NS quý IV và năm 2020 tỉnh Hưng Yên 2020 12/01/2021 03/TB-STC TB Quý IV năm 2020 số 03 ngày 12-01-2021.pdf TH-2020-N-B59-TT343-33.xlsx TH-2020-N-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-N-B61-TT343-33.xlsx
Công khai Quyết toán NS địa phương năm 2019 và Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2021 2020 01/12/2020 NQ 329/NQ-HĐND; NQ 330/NQ-HĐND Dự thảo QĐ cong khai DT2021.doc NQ 329-HĐND ngày 01-12-2020 phân bổ NSĐP năm 2021.pdf NQ 330-HĐND ngày 01-12-2020 nhiệm vụ, KH đầu tư công năm 2021.pdf Biểu Tờ trình DT2021 trình UBND QĐ biểu 46-58.xlsx Tr cong khai QT2019 DT2021.doc
Tờ trình Công khai Quyết toán NS địa phương năm 2019 và Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2021 2020 01/12/2020 NQ 331/NQ-HĐND Biểu Tờ trình UBND tỉnh Cong khai QT2019.xls Dự thảo QĐ cong khai QT2019.doc Nghị quyết 331-HĐND ngày 01-12-2020 phê chuẩn QT NSĐP 2019.pdf TTr cong khai QT2019 DT2021.doc
Tình hình thực hiện thu, chi NSNN năm 2020, DT NSNN năm 2021 2020 26/11/2020 207/BC-UBND, 208/BC-UBND 020-12 DT Nghị quyết về dự toán ngân sách 2021.docx 2020-12 DT Nghị quyết về phân bổ ngân sách tinh năm 2021.docx BC 207-UBND tỉnh hình thu chi 2020-DT 2021.pdf BC 208- UBND phân bổ DT 2021.pdf DT-2021-N-B33-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B34-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B35-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B36-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B37-TT343-33.xlsx T-2021-N-B38-TT343-33.xlsx T-2021-N-B40-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B42-TT343-33.xlsx DT-2021-N-B43-TT343-33.xlsx
CV công khai ôố liệu nguồn xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ NCC và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019-2020 2020 12/10/2020 1129/STC-QLNS K nguồn XHH hỗ trợ nhà ở 2019-2020.pdf QĐ 182 DS xây nhà ở người nghèo và NCC 2019-2020 (đợt 1).pdf QĐ 1161 DS xây nhà ở người nghèo và NCC năm 2019-2020 đợt 2.pdf QĐ 1316 hỗ trợ KP xây nhà ở hộ NCC và hộ nghèo 2019-2020 (đợt 1).pdf QĐ 1391 DS hỗ trợ xây nhà ở NHTMCP Đại chúng VN 2019-2020.pdf QĐ 1536 hỗ trợ KP xây nhà ở hộ NCC và hộ nghèo 2019-2020 (đợt 2).pdf QĐ 2039 điều chỉnh DS hỗ trợ xây nàh ở NHTMCP Đại chúng VN 2019-2020.pdf
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý III và 09 tháng năm 2020 của tỉnh Hưng Yên 2020 08/10/2020 162/TB-STC TB công khai NS quý 3.pdf TB công khai quý 3.doc TH-2020-9T-B59-TT343-33.xlsx TH-2020-9T-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-9T-B61-TT343-33.xlsx
Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi NS quý II (06 tháng) năm 2020 tỉnh Hưng Yên 2020 10/07/2020 72/TB-STC TH-2020-6T-B59-TT343-33.xlsx H-2020-6T-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-6T-B61-TT343-33.xlsx TB công khai NS quý II.pdf Thông báo công khai NS quý 2.doc
Công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách quý I năm 2020 của tinhd Hưng Yên 2020 03/04/2020 Báo cáo số 22/TB-STC Thông báo công khai Quý I 2020 (1).pdf TH-2020-3T-B59-TT343-33.xlsx TH-2020-3T-B60-TT343-33.xlsx TH-2020-3T-B61-TT343-33.xlsx Thông báo công khai NS quý 1.doc
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 2020 19/02/2020 Biểu số 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/CK-NSNN 519/QĐ-UBND QĐ 519-UBND tỉnh ngày 19-2-2020 về công khai QT 2018.pdf
Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 2020 19/02/2020 Biểu số 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 520/QĐ-UBND QĐ 520-UBND tỉnh ngày 19-2-2020 về công khai DT 2020.pdf
Thông báo về việc công khai số liệu và thuyết minh thu, chi ngân sách năm 2019 của tỉnh Hưng Yên 2020 03/01/2020 01/TB-STC ông văn công khai năm 2019.doc H-2019-N-B59-TT343-33.xlsx TH-2019-N-B60-TT343-33.xlsx TH-2019-N-B61-TT343-33.xlsx
Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2018 đã được HĐND tỉnh phê chuẩn 2019 25/12/2019 208/BC-UBND ngày 29/11/2019 Image_036.pdf Image_037.pdf BC 208-UBND QT 2018.pdf 2019-11 Du thao UBND BC HDND tinh Quyết toán 2018 (BC 208-UBND).doc Biểu tổng hợp file QT 2018 gửi BTC đã được HĐND phê chuẩn.xls NQ 241.HĐND về QT 2018.pdf
Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2020 2019 09/12/2019 238/NQ-HĐND 1103414885-10-12-2019 (NQ HĐND đầu tư).pdf
Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 2019 08/12/2019 Biểu số 30,32,33,34,35,37,39,41,42 240/NQ-HĐND 1103423300-10-12-2019 (NQ HĐND).pdf
Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2020 2019 06/12/2019 Biểu số 15, 16, 17, 18 239/NQ-HĐND 1103421340-10-12-2019 (NQ HĐND).pdf
1 2 3